• Metselwerken van ruwbouw tot sleutel op de deur


  • Funderings- en rioleringswerken met eigen mini-graver


  • Gewapende betonconstructies met eigen systeembekistingen


  • Gewapende betonnen kelders, zowel ter plaatse gestort als gepréfabriceerd


  • Maken van préfab betonbalken tot 8 meter in onze eigen batterijbekisting